Segurako Udala

 • ONURADUNAK IZAN DAITEZKEENAK ETA BETE BEHARRAK:
   

  a) Uniber­tsi­tateetako udako euskarazko ikastaroak.
  Eskola-orduetatik kanpo egiten diren ikastaroek jasoko dituzte lagun­tzak. Zehazki, hainbat uniber­tsi­tatek ematen dituzten euskarazko udako ikastaroek: Udako Euskal Uniber­tsi­tateak, Euskal Herriko Uniber­tsi­tateak.
  Lagun­tzak jasoko dituzten ikastaroak euskaraz ematen direnak izango dira, beren gaia edozein delarik ere. Ikastaro horietara joaten direnei matrikularen %75 ordainduko dio Udalak (urtero Udalak erabakiko du matrikulako diru kopuru maximoa zenbatekoa izango den). Lagun­tzak matrikula ordain­tzeko eta ikastarora joateko garraioa ordain­tzeko (trena edo autobusa erabil­tze­arenak soilik) izango dira.
  Baldintza hauek betez gero:

  — Ikaslea edo langabea izatea.
  — Seguran erroldatuta egotea ikastaroa hasi baino bi urte lehenagotik.
  — Ikastaroan %80ko asisten­tzia, behin­tzat, izatea.
   

  b) Euskaldun­tzeko eta euskaraz alfabeta­tzeko ikastaroak.
  Euskara ikasteko, euskaraz alfabeta­tzeko, EGA atera­tzeko edo euskararen jakin­tzan sakon­tzeko ikastaroek jasoko dituzte lagun­tzak. Ikastaro horiek HABE-k homologatutako edozein euskaltegik emandakoak izango dira.
  Euskaldun­tze eta alfabeta­tze ikastaroetara joaten direnei, ordaindu dutenaren erdia itzu­liko die Udalak.
  Baldin­tza hauek betez gero:

  — Seguran erroldatua egotea (ikastaroa hasi baino urtebete lehenagotik). Horrela izan beharko da ikastaroak irauten duen epe guztian. Hori horrela ez balitz, hurrengo ikasturtean berriro izena emateko konpromisoa har­tzea baldin­tza modura onartuko da. Bietakoren bat bete­tzen ez bada, lagun­tza jaso­tzeko eskubidea galduko da.
  %80ko asisten­tzia izatea.
  Beste inongo erakundetatik diru lagun­tza­rik ez jaso­tzea.
  Beste nonbaitetik diru-lagun­tza jaso izanez gero, diferen­tzia ordainduko dio Udalak.

  Udalak, urtero erabakiko du zenbat diru bideratuko duen horretarako. Eska­tzaile guztien artean kopuru hori gaindituz gero, zatitu egingo da eta propor­tzioan emango zaie diru lagun­tza.
  Ordainketak banku transferen­tzia bidez edo ­txeke bidez egingo dira. Eskatzaile bakoitzak eskaera bakarra egin ahal izango du.
   

  ESKAERAK EGITEKO AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK:

  — Eskaera-orria beteta (honekin batera ikus dezakezu)
  Nortasun agiriaren fotokopia.
  Ordainagiria.
  Langabezia-txar­tela (langabezian egonez gero).
  Matrikula ordaindu izanaren fotokopia.
  Asisten­tzia ziurtagiria (gutxienez %80ko asistentzia frogatu beharko du).
  Udalak eska dezakeen edozein dokumentu.

  TRAMITAZIOAK PROZEDURA HAU JARRAITUKO DU:

  Eskaerak erregistratu ondoren, Komisioaren lehendakariak txos­tena egingo du, dagokion komisiorako.
  Dokumentazioa jaso eta txos­tena egin ondoren, Hezkun­tza eta Gazteria Komisioak eskaerak banan-banan aztertuko ditu, eta bakoi­tzari dagokion proposamena egingo du: Lagun­tza ematea edo ez ematea, eta ematea erabaki­tzen bada, zenbatekoa.
  Komisioaren proposamenak banan-banan aztertu eta erabakiko dira Udal Gobernu Batzor­dean, eta ­Batzorde hau izango da eska­tzaileari erabakia jakinaraziko diona.

  Jakinarazpenean Udalak emandako lagun­tza­ren zenbatekoa (lagun­tza badagokio) ere agertuko da.

<< 2021, ekaina >>
As. As. As. Ost. Ost. Lar. Ig.
 1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
    
       
Banerrak
Banerrak

Boletina /