SEGURAko UDALA

Gizarte zerbitzuen eskaintza

Autonomia sustatzeko:

Mendekotasunaren Balorazio Baremoa (MBB)
Etxez etxeko Laguntza Zerbitzua
Telelaguntza zerbitzua
Desgaitasunaren balorazioa
Familia inguruneko zaintzetarako prestazio ekonomikoa (FIZPE)
Laguntza pertsonalerako prestazio ekonomikoa (LPPE)
Laguntza teknikoak eta laguntza ekonomikoa eskatzea
Eguneko zentroa mendekotasun egoeran dauden adinekoentzat
Kotizatu gabekoen pentsioa
Desgaituak: aparkatzeko txartela
Behin-behineko egonaldiak mendekotasuna duten adinekoentzat edo desgaituentzat
Alojamendu babestuak adinekoentzat
Zerbitzuari lotutako prestazio ekonomikoa (ZLPE)
Egoitza zerbitzuak desgaituentzat
Adinekoentzako egoitza eskaerak

Gizarteratzea sustatzeko:
Gizarte bazterkeria egoeren balorazioa
Desgaitasunaren balorazioa
Desgaitasuna duten pertsonen gizarteratzea errezteko diru laguntzak
Behin-behineko egonaldiak mendekotasun egoera duten adinekoentzat edo desgaituentzat
Behin-behineko alojamendurako etxebizitzak
Desgaituak: aparkatzeko txartela
Laguntza teknikoak eta laguntza ekonomikoa eskatzea
Egoitza zerbitzuak desgaituentzat
Gizarte bazterkerian eta marjinazio egoeran bizi direnentzako egoitza

Genero-indarkeria prebenitzea sustatzeko
Etxeko indarkeria edota genero-indarkeria egoeren balorazioa
Laguntza ekonomikoak genero-indarkeriaren aurrean
Egoitza etxeko indarkeriaren biktima diren emakumeentzat
Etxeko tratu txarren egoeretarako eta sexu-erasoetarako arreta psikosozialerako programa
Esku-hartze sozio-edukatiboa eta psikosozialaren alorrekoa zailtasunak dituzten adingabeak dituzten familientzat

Haurren babesa sustatzeko:
Haurren babesgabetasun egoerak baloratzea
Esku-hartze sozio-edukatiboa eta psikosozialaren alorrekoa zailtasunak dituzten adingabeak dituzten familientzat

Oinarrizko gastuak ordaintzea sustatzeko:
Gizarte larrialdietarako laguntzak (GLL)
Udal laguntza ekonomiko bereziak
Kotizatu gabekoen pentsioa
Gizarte Ongizateko Funtsaren pentsioak
Familia inguruneko zaintzetarako prestazio ekonomikoa (FIZPE)
Laguntza Pertsonalerako Prestazio Ekonomikoa (LPPE)
Zerbitzuari lotutako prestazio ekonomikoa (ZLPE)