SEGURAko UDALA

Herritarren Arreta Zerbitzua

HAZ-HERRITARRENTZAKO ARRETA ZERBITZUA
HAZ-Herritarrentzako Arrera herritarrentzako erreferentziazko zerbitzua da, Segurako Udalarekin komunikatzeko eta harremanak izateko erraztasunak emateko.

Zerbitzu honen zeregin nagusiak honako hauek dira:

 • Erregistro-sarrerak eta erregistro-gaietan laguntza ematea.
 • Udalari eta udalerriari buruzko informazioa ematea.
 • Kudeaketa-lanak eta izapide sinplifikatuagoak azkar egitea.
 • Izenperen B@kQ ziurtagiria tramitatzea.
 • Kexak eta iradokizunak jasotzea.
 • Alkatearekin eta udal teknikariekin hitzordua hartzea.
 • Informazio orokorra ematea.
 • Udal eraikinen erreserbak hartzea.
 • Errolda-izapideak: hautesle-errolda eta hauteskundeak.
 • Estatistikak.
 • Hilerria zerbitzuari buruzko informazioa ematea: gorpuzkiak edo errautsak lurperatzeko edo ateratzeko lizentziei eta panteoi-tituluei buruzko informazioa enatea.
 • Hirigintza eta Ingurumen arloan: obra-txikiak izapidetzea, eta informazio orokorra ematea.
 • Hondakinen kudeaketari buruzko informazioa eta materialak ematea, Sasieta Mankomunitateraekin koordinatuz, jarduera sailkatuaren aurretiazko komunikazioa izapidetzea, etxeko animalien erregistroa eta abisuak ematea.
 • Diru-bilketaren arloan: erreziboak eta duplikatuak luzatzea; katastro- eta zergainformazio orokorra ematea. 
 • Herrizaintzaren arloan: Arriskutsuak izan daitezkeen txakurrren erregistroa eramatea.
 • Hirigune barneko bizilagunen trafiko-kameren baimenak tramitatzea. 
 • Trafikoaren inguruko kudeaketa.
 • Dominika txabola erabiltzeko izen-emateak jasotzea eta tramitazioa. 
 • Kanpoko kirol probak baimentzeko izapideak egitea.

HARREMANETARAKO:

Arduradun politikoa: Izarra Urdalleta Iraola - alkatea@segura.eus

Administraria: Diego Tocino Casales  - bulegoa@segura.eus