SEGURAko UDALA

Idazkaritza

FUNTZIOAK:

● Herritarrei informazioa ematea.

● Udal eskumeneko ziurtagiriak, Udalean dagoen dokumentazio orokorrari buruzkoak barne.

● Udal organoei buruzko fede publikoa.

● Lege-aholkularitza ematea; aurretiazko txostenak ematea gehiengo kualifikatua behar duten erabakien espedientetan zein lege edo erregelamendu batek halaxe eskatzen duenean (besteak beste, Ordenantzak, estatutuak, plangintzako eta kudeaketarako hirigintzako tresnak zein hitzarmenak onartzeko, lizentziak emateko, lanpostuen zerrenda, soldata-masaren gehikuntza, tokiko ondasunen defentsa onartzeko, ofiziozko berrikuspenean eta administrazio-errekurtsoetan, etab). Osoko bilkuran bertan hartzen diren erabakien legezkotasunaz informatzea.

● Gardentasuna bermatzea, informazio publikoa eskuratzeko espedienteetan eta datuak babesteko espedienteetan txostena ematea.

● Ondarezko erantzukizunen eta zigor prozeduren espedientetan instrukzio eramatea

● Aktak prestatzea: Udalbatzaren osoko bilkurakoak  eta Informazio Batzordekoak (azken kasu honetan, eskuordetuta  dagoenean). Erabakiak bideratzea.

● Udalbatzako kideen interesen erregistroa, Tokiko Ondasunen Inbentarioa eta Hitzarmenen erregistroa eramatea

●  Artxiboen eta erregistroen zuzendaritza

●Hauteskunde Batzordearen delegatu gisa jardutea.

● Kontratazioa

●Pertsonaleko gaiak: izendapenak zein kontratazioak, lan eskaintza, programak eta planak…

●Modernizazioa

●Estatistikak

●Arloko legeriak eskatutakoa

HARREMANETARAKO:

Arduradun politikoa: Izarra Urdalleta Iraola - alkatea@segura.eus
Idazkari - Kontu-hartzailea: Lia Alonso Sarasola - udala@segura.eus 
Herritarrentzako harreta zerbitzua: Diego Tocino Casales - bulegoa@segura.eus